Entrega 1 – Introducció

La imaginació és la facultat de formar, combinar o reordenar imatges o continguts mentals que deriven de la percepció. O sigui, plantejar-te les coses de manera diferent sense necessitat de basar-se en el que sempre has entès com a “realitat”. Una altra definició d’imaginar és la fantasia, et diuen que si confons fantasia amb realitat […]

Read More Entrega 1 – Introducció