Entrega 21 – L’Atlàntida

El que des de lluny sembla tenir forma de tela d’aranya, en apropar-se es dibuixa nítidament un palau central. Hi ha ponts que fugen del centre, de forma radial, cap a altres edificacions més petites.  En aproximar-se, la Xàyde recorda l’Era Fantàstica, quan els dos mons coexistien en un mateix pla i amb el seu segon germà d’equitxí va arribar a l’Atlàntida quan […]

Read More Entrega 21 – L’Atlàntida